Loading...

Privātuma politika

SIA 8V (turpmāk Mēs vai La Vie Beaute) ļoti nopietni uztveram datu drošību un tāpēc esam izstrādājuši šo politiku, ar kuru mēs sniedzam informāciju par mūsu datu apstrādes tehniku, veidu, kā tiek apstrādāta informācija par personām, kā arī sniedzam detalizētu informāciju par to, kāda veida informāciju mēs apkopojam un kāpēc, ko mēs ar to darām un kādas ir jūsu tiesības.

Privātuma politikā attiecībā uz personas datiem tiek ievērotas Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas Nr. 2016/679 (turpmāk - Regula) prasības un Fizisko personu datu aizsardzības likums, kā arī citi spēkā esoši un piemērojami nozares normatīvie akti.

DATU PĀRZINIS:

 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 8V
 • Reģistrācijas numurs: 40203368405
 • Juridiskā adrese: Augusta Deglava iela 66, Rīga, LV-1035

KĀDUS DATUS MĒS APSTRĀDĀJAM?

Mēs apkopojam personas datus, ja jūs izvēlaties šādus datus sniegt, piemēram, e-pasta adresi saziņai vai pieraksta veikšanai.

La Vie Beaute vāc, apkopo un saņem informāciju dažādās formās, kad jūs iesniedzat pieteikumu vai apmeklējat mūsu mājaslapu. Daļa šīs informācijas satur personas datus.

Atsevišķos gadījumos mēs izmantojam sīkdatnes, lai automātiski apkopotu noteikta veida informāciju, kad jūs apmeklējat mūsu mājaslapu vai sarakstieties ar mums pa e-pastu. Šīs informācijas apkopošana ļaus mums uzlabot jūsu tiešsaistes pieredzi, kā arī mūsu tīmekļa vietņu darbību, lietojamību un efektivitāti, kā arī novērtēt mūsu mārketinga aktivitāšu rezultātus. Kad jūs apmeklējat mūsu mājaslapu, mēs varam apstrādāt šādu informāciju, kas var saturēt jūsu personas datus:

 • Jūsu ierīce un pārlūks
 • Informācija no sīkdatnēm. Uzziniet vairāk par to, kā mēs izmantojam sīkdatnes, mūsu sīkdatņu politikā
 • Citas līdzīgas tehnoloģijas, kuras izmantojam.

Sniedzot mums personas datus, mēs izmantosim sniegto informāciju saskaņā ar šīs Privātuma politikas nosacījumiem. Personas dati netiks izmantoti citiem nolūkiem, ja vien mēs nebūsim ieguvuši atļauju vai ja personas datu lietošana citiem nolūkiem ir pieprasīta vai atļauta normatīvajos aktos vai profesionālajos standartos.

Mēs varam vākt Jūsu personas datus:

 • Jūsu reģistrācijas laikā La Vie Beaute
 • kad Jūs piesakāties vizītēs pie speciālistiem vai uz noteiktām procedūrām
 • pildot uzdevumus, kas nepieciešami mūsu pakalpojumu sniegšanai (piemēram, veicot procedūru).

DATU APSTRĀDES JURIDISKAIS PAMATS

La Vie Beaute apstrādā Jūsu personas datus tikai saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem un tikai tad, ja apstrādei ir juridisks pamats. Juridiskais pamats datu apstrādei var atšķirties, ņemot vērā konkrēto datu apstrādes nolūkus un specifiku. Mēs varam izmantot šādus juridiskos pamatus:

 1. Jūsu piekrišana: mēs lūgsim īpašu piekrišanu, lai apstrādātu daļu jūsu personas datu, un mēs šos personas datus apstrādāsim tikai piekrišanas gadījumā.
 2. Juridiskais pienākums: personas dati tiek apstrādāti juridisku pienākumu dēļ, kas mums uzlikti atbilstoši piemērojamajiem tiesību aktiem, piemēram, finanšu un nodokļu deklarāciju sagatavošanas pienākumi vai, ja mums ir jāpiedalās juridiskā procesā.
 3. Leģitīmās intereses: personas dati tiek apstrādāti, La Vie Beaute leģitīmo interešu vai trešo personu leģitīmo interešu īstenošanai, vienmēr nodrošinot, ka šāda apstrāde nepārkāpj Jūsu tiesības un brīvības. Piemēram, mēs varam apstrādāt datus mārketinga nolūkos, ņemot vērā mūsu leģitīmo interesi attīstīt un uzlabot mūsu uzņēmējdarbību.

DATU APSTRĀDES NOLŪKS

La Vie Beaute apstrādās jūsu personas datus, lai sniegtu pakalpojumus, uzlabotu tos, risinātu jebkādas ar pakalpojumu saistītas problēmas, kas jums varētu rasties, un nodrošinās, ka saņemat vislabāko iespējamo klientu apkalpošanas pieredzi.

La Vie Beaute vāc un apkopo jūsu datus šādiem nolūkiem:

 • ļaut mums atbildēt uz jautājumiem un sniegt informāciju
 • sagatavot anonīmu statistiku par vietnes lietošanu
 • lai apstrādātu maksājumus sniegto pakalpojuma vajadzībām
 • sniegt pakalpojumus
 • tiešā mārketinga īstenošanai
 • nodrošināt atbalstu klientiem (mēs varam iegūt arī papildu informāciju par jums, lai meklētu un sniegtu atbildes uz jautājumiem)
 • analizēt savu klientu īpašības, lai izprastu klientu un tirgus vajadzību pēc jaunu produktu un pakalpojumu izstrādes, kā arī mārketinga komunikācijas nolūkos
 • jūsu identifikācijai
 • izpildītu Jūsu pieprasījumus (piemēram, pierakstot Jūs uz procedūru vai informējot par Jūsu veiktajiem pierakstiem uz procedūru)
 • pildītu mums likumos noteiktos pienākumus.

Iegūtie personas dati tiek apstrādāti atbilstoši Regulā noteiktajai kārtībai. La Vie Beaute darbinieki un trešās personas izmantos datus tikai iepriekš noteiktajos nolūkos un nolūkā uzlabot La Vie Beaute pakalpojumu kvalitāti.

APSTRĀDES ILGUMS UN DATU GLABĀŠANA

La Vie Beaute apstrādās minētos datus tik ilgi, kamēr pastāvēs kāds no iepriekš minētajiem personas datu apstrādes juridiskajiem pamatiem, bet jebkurā gadījumā ne ilgāk kā piecus gadus. Pēc šī pamata izbeigšanās, La Vie Beaute izdzēsīs jūsu datus nekavējoties, bet ne vēlāk kā 30 dienu laikā.

Personas datu kategorijas Juridiskais pamats Glabāšanas ilgums
Vārds Piekrišana Tik ilgi, cik vēlēsieties saņemt no mums pakalpojumu - kamēr nebūsiet atsaucis piekrišanu vai izteicis iebildumus pret šādu personas datu apstrādi.
Uzvārds Piekrišana Tik ilgi, cik vēlēsieties saņemt no mums pakalpojumu - kamēr nebūsiet atsaucis piekrišanu vai izteicis iebildumus pret šādu personas datu apstrādi.
Personas kods Piekrišana Tik ilgi, cik vēlēsieties saņemt no mums pakalpojumu, kamēr nebūsiet atsaucis piekrišanu vai izteicis iebildumus pret šādu personas datu apstrādi.
e-pasts Piekrišana Tik ilgi, cik vēlēsieties saņemt no mums pakalpojumu - kamēr nebūsiet atsaucis piekrišanu vai izteicis iebildumus pret šādu personas datu apstrādi.
Tālrunis Piekrišana Tik ilgi, cik vēlēsieties saņemt no mums pakalpojumu -kamēr nebūsiet atsaucis piekrišanu vai izteicis iebildumus pret šādu personas datu apstrādi.
Veselības fakti (alerģijas, slimības un cita informācija, kura nepieciešama pakalpojuma sniegšanai) Piekrišana Tik ilgi, cik vēlēsieties saņemt no mums pakalpojumu -kamēr nebūsiet atsaucis piekrišanu vai izteicis iebildumus pret šādu personas datu apstrādi.
Jūsu ierīce un pārlūks Leģitīmās intereses Sesija. Tiek dzēsti, aizverot pārlūku.
Informācija no sīkdatnēm Piekrišana Sesija. Tiek dzēsti, aizverot pārlūku.
Google analytics Piekrišana 24 mēneši

DATU NODOŠANA TREŠAJĀM PERSONĀM

Lai varētu nodrošināt savus pakalpojumus, mēs sadarbojamies ar trešajām personām, ar kurām mēs varam kopīgot personas datus šo pakalpojumu atbalstam. Jūsu personas dati var tikt nodoti trešajām personām (apstrādātājiem), kas mums nodrošina šādus pakalpojumus:

Pakalpojuma sniedzēji: Nepieciešamības gadījumā mēs varam nodot jūsu datus uzņēmumiem, kas sniedz mums pakalpojumus, piemēram, trešās personas, kas sniedz:

 • klientu datu analīzes pakalpojumus
 • tiešā mārketinga ziņojumu sūtīšanas pakalpojumus
 • sistēmu izstrādes un uzturēšanas pakalpojumus
 • datu centru pakalpojumus
 • nodrošina hostinga un servera izvietošanas pakalpojumus
 • saziņas un satura piegādes tīklus
 • citiem, kuriem tā pamatoti nepieciešama.

Atsevišķās situācijās mums ir juridisks pienākums nodot jūsu informāciju trešajām personām, ja to nosaka tiesību akti vai kad informāciju pieprasa valsts iestādes.

Trešās personas pakalpojumu sniedzēji saņem tikai minimālu apjomu personas datu, kas tiem nepieciešami, lai sniegtu mums pieprasīto pakalpojumu. Mēs nodrošinām, ka izmantojam tikai tādus apstrādātājus, kas atbilst tādiem pašiem datu aizsardzības pienākumiem, kas minēti šajos privātuma noteikumos.

JŪSU TIESĪBAS

Jums ir tiesības:

 • pieprasīt piekļuvi jūsu personas datiem
 • labot savus datus, ja tas ir iespējams un nepieciešams
 • veikt grozījumus savos datos, ja tajos ir kādas izmaiņas
 • dzēst datus vai pieprasīt mums dzēst datus, tādā apmērā kādā no neaizliedz normatīvie akti
 • nodot vai ierobežot jūsu personas datu izmantošanu
 • tiesības iebilst pret jūsu datu apstrādi
 • kā arī tiesības uz datu pārnesamību

Savas tiesības jūs varat īstenot, sazinoties ar mums, izmantojot zemāk norādīto kontaktinformāciju. Katru pieprasījumu un tā pamatotību mēs izvērtēsim atbilstoši piemērojamajiem tiesību aktiem un sniegsim atbildi 30 dienu laikā. Pirms sniedzam informāciju, mums var būt nepieciešamība pārliecināties par iesniedzēja identitāti, tādēļ varam lūgt iesniegt papildu informāciju.

Personas datu sniegšana ir priekšnoteikums pakalpojumu saņemšanai pie mums.

DATU DROŠĪBA un INTEGRITĀTE

La Vie Beaute tiek piemērotas atbilstošas drošības politikas un procedūras, lai aizsargātu personīgo informāciju no neautorizētas pazaudēšanas, nelikumīgas izmantošanas, mainīšanas vai iznīcināšanas. Par spīti La Vie Beaute pūlēm, absolūtu drošību pret visiem draudiem nav iespējams nodrošināt. Saskaņā ar mūsu spējām, pieeja jūsu personīgajai informācijai ir ierobežota un pieejama tikai tiem, kam tā ir jāzina. Tām personām, kurām ir pieeja datiem, jāievēro konfidencialitātes nosacījumi attiecībā uz šādu informāciju.

Mēs saglabājam personas datus tikai tik ilgi, 1) cik tie ir nepieciešami, lai izpildītu personas pieprasījumu, 2) cik tas ir nepieciešams, lai izpildītu juridiskās, likumdošanas, iekšējas uzņēmuma vai politikā noteiktas prasības vai 3) līdz kamēr persona pieprasa izdzēst šo informāciju. Laika periods, kurā dati tiks uzglabāti, būs atkarīgs no informācijas savākšanas procesa individuālās rakstura un apstākļiem. Jums ir tiesības pieprasīt informāciju par konkrētu glabāšanas periodu, rakstot mums uz e-pastu: [email protected]

IZMAIŅAS PRIVĀTUMA POLITIKĀ

La Vie Beaute seko līdzi aktuālajiem tiesību aktiem un tāpēc laiku pa laikam var atjaunot šo Privātuma politiku vai pieņemt jaunu tās redakciju. Tas nepieciešams, lai politikā tiktu ietverti aktuālākie privātuma nosacījumi.

Aktuālā Privātuma politika vienmēr ir pieejama La Vie Beaute tīmekļa vietnē https://laviebeaute.lv/.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Ja jums ir radušies jautājumi vai neskaidrības saistībā ar šo Privātuma politiku, lūdzam sazināties ar La Vie Beaute datu aizsardzības speciālistu izmantojot e-pastu: [email protected] , tālruni: +371 20005911 vai sūtot pa pastu uz adresi: Augusta Deglava iela 66, Rīga, LV-1035.

Ja, sadarbojoties ar La Vie Beaute, jums tomēr nevaram palīdzēt datu apstrādes jautājumā, jūs varat vērsties ar sūdzību Datu valsts inspekcijā izmantojot kādu no šiem kontaktiem - [email protected], 67223131, Elijas ielā 17, Rīgā, LV-1050.

Top